Sulaukus pasiūlymų pirminiam projektui, 2018 m. liepą paviešintas atnaujintas projektas
Sulaukus pasiūlymų, projekto sprendiniai yra tikslinami. Architektų atnaujinti sprendiniai bus paviešinti artimiausiu metu.

Ligoninės pastatų fotofiksacija

Siūlomi projekto sprendiniai

Faktai apie projektą

Vilniuje, Vasario 16-osios g. 1 esančiame sklype numatoma įrengti viešbutį su konferencijų centru ir biurus.

Buvusios ligoninės pastatai bus rekonstruoti ir kapitaliai remontuojami išsaugant vertingąsias savybes.

Čia įsikurs tarptautinio tinklo valdomas gyvenimo būdo kategorijos viešbutis su konferencijų centru. Biurų nuomininkams, viešbučio svečiams, konferencijų dalyviams bus skirtas erdvus vidinis kiemas su parku, terasa, kavinės ir restoranas.

 • Sklypo plotas: 12’210 m²

 • Biurų plotas: 6‘141 m²

 • Biurų aukštų skaičius: 4

 • Viešbučio su konferencijų centru plotas: 12‘349 m²

 • Viešbučio kambarių skaičius: 252

 • Konferencijų centro bendras plotas: 744 m²

 • Konferencijų salių skaičius: 8, gali būti transformuotos į 10

 • Vietų skaičius konferencijų centre: 486

 • Viešbučio su konferencijų centru aukštų skaičius: nuo 3 iki 6+cokolinis a.

 • Administracinių pastatų aukštų skaičius: nuo 1 iki 4

 • Stovėjimo vietų po žeme: 238

 • Restorano plotas: 451 m²

Projekto autoriai yra Lietuvos architektų studija „Archinova“ (daugiau: archinova.lt) bei Danijos architektūros ir dizaino studija PLH (daugiau: plh.dk).„Archinova“ yra įgyvendinusi tokius projektus kaip geriausiu biurų pastatu Baltijos šalyse pripažintas „k29“, žaliosiomis technologijomis garsėjantis „Green Hall 2“ bei Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios ir Bernardinių vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas Bažnytinio paveldo muziejui. Viena pagrindinių studijos PLH specializacijų yra šiuolaikinių biurų dizainas.

Projektą vysto UAB „Orkela“.

Žemės sklypo privatizavimas

1808 m. įkurta Šv. Jokūbo ligoninė iki pat 2003 m. veikė Vasario 16-osios g. 1 žemės sklype esančiuose pastatuose. 2003 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 01A-41-68 Šv. Jokūbo ligoninė buvo reorganizuota, o pastatai perduoti Ekonomikos departamentui. 2004 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-485 Vasario 16-osios g. 10 esantys pastatai buvo įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės papildomo privatizavimo objektų sąrašą.

Skaityti daugiau

Viešas savivaldybės turto aukcionas įvyko 2005 m., kurio metu visi pastatai ir kartu jam priskirtas žemės sklypas buvo parduoti Airijos piliečiui bei užsienio kapitalo nekilnojamojo turto plėtros įmonės „M2 Invest” akcininkui Peter Baker.

Įmonės planuose buvo Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstrukcija, įrengiant gyvenamosios paskirties patalpas, ir viešbučio statyba. Tuo tikslu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos buvo patvirtintas detalusis planas, leidžiantį tokią statybą, o architektai buvo parengę tokių statybų projektą, tačiau vėliau tokių projekto vystymo planų buvo atsisakyta.

Pastatai ir žemės sklypas buvo perduoti antrinei „M2 Invest” įmonei „St. Jacobs“, kuriai bankrutavus, 2011 m. iš varžytinių turtą įsigijo SEB banko nekilnojamojo turto valdymo bendrovė „Litectus“. Ilgą laiką neprižiūrimas sklypas su pastatais kėlė daugybę problemų – apleistas gadino miesto vaizdą, degė, tapo benamių susibūrimo vieta.

Atsižvelgus į tai, Vilniaus miesto savivaldybė išdavė leidimą nugriauti dalį sklype esančių pastatų. UAB „Litectus“ atliko sklypo tvarkymo darbus išgriaunant senus ir nenaudojamus sovietinės statybos statinius bei paliekant pastatus saugomus kultūros paveldo.

Pastarieji pastatai bei žemės sklypas 2016 m. pradžioje įsigijo UAB „Orkela“, kuri 2017 m. iniciavo biurų ir viešbučio su konferencijų centru komplekso vystymą, kuriame turi įsikurti „Clarion Hotel Vilnius“.

Vizualizacijos ir brėžiniai

Susipažinkite su projekto vizualizacijomis ir brėžiniais

Projekto sprendinių paaiškinimas

Antanas Gvildys, projekto vadovas („Archinova“)

Šv. Jokūbo ligoninės istorija prasideda nuo špitolės (prieglauda, ligoninės pirmtakė) įkūrimo 1723 metais. 1799 m. įkurta pirma pasaulietinė ligoninė. 1809 m. buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią didžiulė posesija padalijama į dvi dalis, t.y. pastatai, tiesiogiai besiribojantys su bažnyčia, ir kapinės, paliekant galimybę jose laidoti mirusius ligonius be mokesčio, išlieka dominikonų nuosavybė, kiti pastatai, kuriuos skyrė mūrinė siena, sudarė ligoninės kompleksą, atiduota administruoti vienuolėms.

Nagrinėjamas žemės sklypas jau nuo seno yra traktuojamas kaip atskira, su bažnyčia ir vienuolynu nesusijusi teritorija. Ligoninei priklausiusios teritorijos užstatymas susiformavo XIX a. antrojoje pusėje. Pastatų stilistika nevienoda, dominuoja XIX a. vidurio ir antrosios pusės elementai. Ligoninės fligeliai buvo statomi pagal poreikį, nesiekiant darnos su aplinka, o tiesiog atliepiant egzistuojančius poreikius, kaip ir sovietmečiu ligoninės teritorijoje atsiradę papildomi pastatai ir priestatai, kurie buvo statomi nesiderinant prie paveldo statinių. Šiuo metu teritorijoje stovi statiniai, kuriuos būtina tvarkyti.

Skaityti daugiau

Žemės sklype, esančiame Vasario 16-osios g. 1, Vilnius (toliau – Žemės sklypas), numatoma rekonstruoti ir kapitaliai remontuoti buvusios ligoninės pastatus, pritaikant juos šiandienos poreikiams. Pastatai tvarkomi išsaugant vertingąsias savybes. Sklype bus įrengiami administracinės paskirties pastatai – viešbutis su konferencijų centru ir biurai. Šis pastatų kompleksas kuriasi teritorijoje, kurioje atsispindi istorinės XVII – XIX a. aplinkos kaita. Naujai projektuojami pastatai pratęsia aplinkos kaitą papildant nauja architektūra ir išsaugant istorinius pastatus.

Architektūrinės-urbanistinės koncepcijos ašis – pagarba supančiai aplinkai ir Vilniaus Naujamiesčio teritorijos ženklams.

Artimiausiai aplinkai yra būdingas reguliarus ir aiškus perimetrinis užstatymas, formuojamas stambių daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų tūriais. Tačiau Šv. Jokūbo bažnyčia su vienuolynu ir šalia esančiu ligoninės kompleksu iškrenta iš aplinkinio užstatymo ir nesudaro reguliaraus perimetro ir aiškaus užstatymo. Siekiant pabrėžti Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno komplekso išskirtinumą, analizuojamame Žemės sklype yra nugriaunami nevertingi pristatyti statiniai, kurie trukdo suvokti autentiškus pastatų tūrius.

Siekiant darniai įsilieti į esamą suformuotą Naujamiesčio užstatymą, palei J. Tumo-Vaižganto gatvę formuojamas perimetrinis užstatymas, būdingas šalia esantiems pastatams, vedant paraleles visų pirma su greta esančiais Mokslininkų namais, bet kartu išryškinant vertingiausius Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios elementus (vertikales). Dėl tos priežasties, formuojant perimetrinį užstatymą palei J. Tumo Vaižganto g., viešbučio su konferencijų centru pastatas savo masteliu ir aukščiu yra panašus į aplinkinius pastatus, tačiau nuosaikiai žemėja link Lukiškių aikštės.

Viešbučio pastato žemėjimas pietų kryptimi atveria gretimame sklype esantį Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. Vienuolyno ir bažnyčios ansamblis, jau ir taip atviras nuo Lukiškių aikštės, atveriamas ir nuo J. Tumo-Vaižganto bei Lukiškių gatvių trasų, taip pat – nuo Pamėnkalnio apžvalgos aikštelės. Nuo Goštauto g. projektuojamas kompleksas savo tūriu neužgožia pagrindinio akcento – bažnyčios.

Nugriovus nevertingus, pristatytus statinius, atveriamas vidinis kiemas su jame esančiu vienuolynu ir kitais pastatais. Taip pat žymiai pagerėja Šv. Jokūbo bažnyčios apžvelgiamumas nuo gatvės ir tolimesnių taškų. Taipogi prie Goštauto g. esančiame pastate atkuriamas originalios formos  keturšlaitis klasicistinės stilistikos stogas. Naujas stogas 1,3 metro žemesnis nei dabartinis dvišlaitis, atsiradęs pristačius nevertingus priestatus. Pažeminus stogą, geriau atveriama Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia nuo tolimesnių perspektyvų.

Palei Vasario 16-osios gatvę numatyta formuoti Naujamiesčiui būdingą perimetrinį užstatymą, užstatant tarpą tarp esamų pastatų ir suteikiant bendrą architektūrinę kompoziciją bei išraišką gatvės atkarpai. Vasario 16-osios g. naujame pastate formuojama broma, patekimui į sklypą ir kiemo apžvelgiamumui. Vasario 16-osios ir Goštauto g. kampe ant esamo pastato numatytas modernios, lakoniškos architektūros dviejų aukštų antstatas, kuris bus panašaus mastelio kaip ir aplinkinis užstatymas.

Sklypo vidiniame kieme numatytas dviejų aukštų priestatas prie esamo istorinio pastato. Šis priestatas prie istorinio pastato jungtųsi atriumu su stikliniu denginiu. Istorinis pastato fasadas būtų atveriamas iš interjero ir eksterjero. Naujas priestato tūris išlaikytų esamas kiemo proporcijas ir charakterį.

Nugriaunami nevertingi priestatai sklype pagerintų Šv. Jokūbo bažnyčios apžvelgiamumą, išryškintų istorinius pastatus ir pagerintų patekimą į vidinį kiemą visuomenei. Atsivėrę patekimai ir numatomos veiklos (restoranas su terasa, amfiteatras) įprasmintų vidinį kiemą su vienuolynu ir šalia skambančiais karilijonais. Tokiu būdu pritraukiamas žmonių srautas iš Neries dešiniojo kranto, taip padedant įveiklinti atgimstančią Lukiškių aikštę, iš kurios būtent ir atsiveria geriausias vaizdas į Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią.

Pastatų fasado apdailai naudojamos natūralaus akmens plokštės, stiklo elementai ir vario spalvos elementai. Projektuojamo viešbučio pastato fasado apdailai numatyto naudoti akmens koloritas parinktas derinantis prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kolorito.

Palyginti su 2018 m. pavasarį pristatytu pirminiu projektu analizuojamame Žemės sklype, pastatų aukštingumas nuo Goštauto g. sumažėjo dvejais aukštais. Atkuriant originalios formos stogą pastatui, pastato nuo Goštauto g. aukštis sumažėjo 1,3 metru palyginti su dabartiniu.  Atsisakant nevertingų priestatų prie istorinių pastatų ir dalį užstatymo perkėlus į kiemą, pagerėjo patekimas į sklypą bei Šv. Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno apžvelgiamumas tiek nuo tolimų, tiek nuo artimų perspektyvų. Atkuriamas ir atveriamas istorinio pastato nuo Goštauto g. fasadas iš rytų pusės. Viešbučio pastatas sutrumpėjo 4 metrais, dėl to taip pat pagerėjo Šv. Jokūbo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno apžvelgiamumas. Atnaujintame projekte ~1000 kv.m. sumažėjo bendras pastatų plotas.

Apibendrinus, parinkti sprendiniai yra ilgo darbo rezultatas tarp institucijų, vadovaujantis tokiais principais: paveldo išsaugojimas ir išryškinimas jį pritaikant nūdienos reikmėms; atsižvelgimas į miesto ekonominius interesus ir miesto centrinės dalies poreikius; pagarba istorinei praeičiai ir besivystančiam miestui; ryšys tarp istorinio ir naujojo miesto centro; visuomenės intereso į kokybišką architektūrą  ir paveldą užtikrinimas.

Kviečiame komentuoti

Kviečiame užduoti klausimus, pasidalinti savo mintimis ir pasiūlymais su projekto autoriais elektroniniu paštu info@archinova.lt  arba plh@plh.dk.

Savo komentarą gali palikti čia, prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros.

© Copyright 2018 - Projektas-vasario16g1.lt

error: Content is protected !!